Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Statsrådsberedningen

Redogörelse för det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd första halvåret 2023 Skr. 2023/24:34

Publicerad

I skrivelsen redogörs för förberedelsearbetet, genomförandet och de konkreta resultaten av ordförandeskapet. Skrivelsen beskriver hur ordförandeskapet genomfördes både i Sverige och inom EU:s institutioner och som representant för ministerrådet i andra sammanhang. I skrivelsen redovisas ordförandeskapets resultat utifrån ordförandeskapets prioriteringar.

Ladda ner:

Den 1 januari–30 juni 2023 var Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Sverige ledde arbetet i ministerrådet och var drivande i EU:s lagstiftande och politiska arbete. Som ordförandeland hade Sverige den viktiga uppgiften att agera i alla medlemsstaters intresse och på ett professionellt sätt nå fram till överenskommelser.

Laddar...