Statens offentliga utredningar från Utrikesdepartementet

Utrikesförvaltning i världsklass - En mer flexibel utrikesrepresentation SOU 2010:32

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utrikesdepartementet, UD, och utrikesrepresentationen, dess
ledning och personal, står inför nya förväntningar, större utmaningaroch ökande möjligheter. Övriga departement, hela Regeringskansliet,möter nya krav i sina allt viktigare internationella och EU-uppgifter. Detta är bakgrunden till att riksdagen begärt en genomgripande översyn av Sveriges utrikesförvaltning och att regeringen tillsatt en utredning. Förslag ska presenteras som syftar till att göra
den svenska utrikesförvaltningen än bättre rustad att stärka Sveriges plats i världen; en utrikesförvaltning i världsklass.