Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Vägen till arbete - Arbetsmarknadspolitik, utbildning och arbetsmarknadsintegration SOU 2010:88

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Långtidsutredningen 2011 har beställt 12 forskningsrapporter och de fyra första publiceras i detta betänkande. Rapporterna handlar om arbetsmarknadspolitikens effekter, utbildning och integration:

  • Arbetsmarknadspolitikens effekter på sysselsättning och arbetslöshet - en översikt
  • Den gymnasiala yrkesutbildningen och inträdet på arbetsmarknaden
  • Vad förklarar svenska universitetsstudenters höga examensålder?
  • Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden