Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Läkares sjukskrivningspraxis - En systematisk litteraturöversikt SOU 2010:107

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Denna rapport sammanställer den vetenskapliga kunskapen om läkares sjukskrivningspraxis genom en systematisk litteraturöversikt av studier inom området.

Sjukfrånvaron har varierat mycket över de senare decennierna i Sverige. Läkare har en central roll i processen kring patienters sjukfrånvaro. För många läkare i Sverige är sjukskrivningar en vanlig arbetsuppgift. Ett flertal åtgärder har vidtagits under de senare åren för att höja kvaliteten i läkares arbete med sjukskrivning av patienter. Som bas för sådana åtgärder behövs ett
vetenskapligt kunskapsunderlag.

Laddar...