Statens offentliga utredningar från Miljödepartementet

Säker utveckling! - Nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial SOU 2013:70

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Betänkande av Utredningen om nationell
handlingsplan för säker användning och hantering av
nanomaterial.

Regeringens särskilda utredare föreslår i slutbetänkandet åtgärder för en nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial, som tar tillvara nanomaterialen möjligheter samtidigt som hälso- och miljörisker minimeras.