Statens offentliga utredningar från Miljödepartementet

Bisfenol A - Kartläggning och strategi för minskad exponering SOU 2014:90

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Den 15 januari 2015 överlämnades betänkandet Bisfenol A – kartläggning och strategi för minskad användning” (SOU 2014:90) till klimat- och miljöminister Åsa Romson. Uppdraget var att kartlägga användningsområden för bisfenol A och lämna förslag till hur exponeringen för ämnet från material i kontakt med livsmedel kan minskas.

Utredaren slår fast att bisfenol A kan fasas ut från de främsta exponeringskällorna, vilka är termopapper och ytskikt i kontakt med livsmedel, utan att det får allvarliga ekonomiska konsekvenser för samhället. Utredaren föreslår att bisfenol A förbjuds från användning i kvitton samt att det fasas ut från ytskikt i kontakt med livsmedel före år 2020. Dessutom bör utvecklingen av branschens egna åtgärder för att minska användningen av bisfenol A utvärderas. Regeringen bör därför fastställa en kontrollstation den 1 juli 2017.