Statens offentliga utredningar från Miljödepartementet

Vägar till ett effektivare miljöarbete SOU 2015:43

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Miljömyndighetsutredningen uppdrag har varit att pröva förutsättningarna för en tydligare, effektivare och mer ändamålsenlig myndighetsstruktur och ett bättre resursutnyttjande för myndigheterna under det dåvarande Miljödepartementet.