Forskning, innovationer och ekonomisk tillväxt ID-nummer: SOU 2015:107

Ladda ner:

I denna bilaga till Långtidsutredningen analyserar finansråd Fredrik Bystedt och departementssekreterare Alice Fredrikson, båda vid Finansdepartementet, vad som har gjort Sverige till ett framgångsrikt innovationsland samt förutsättningarna för att behålla en framskjuten position. Författarna diskuterar även hur FoU och innovationer kan stimuleras genom direkta och indirekta åtgärder samt hur den ekonomiska politiken kan utformas för att öka Sveriges innovationsförmåga.