Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Kapitalinkomster och inkomstfördelning SOU 2019:62

Publicerad

Ladda ner:

Långtidsutredningen 2019 utarbetas inom Finansdepartementet
under ledning av enheten för ekonomisk-politisk analys. I samband
med utredningen genomförs ett antal specialstudier. Dessa publiceras
som fristående bilagor till utredningen.

Denna bilaga till Långtidsutredningen består av tre fristående rapporter. Den gemensamma nämnaren för rapporterna är kapitalinkomsternas utveckling över tid.