Statens offentliga utredningar från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden SOU 2023:20

Publicerad

Slutbetänkande av Utredningen om reglering av fiske i marina skyddade områden, (LI) N 2022:01.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition