Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Speciallivsmedel till barn inom öppen hälso- och sjukvård SOU 2023:71

Publicerad

Utredningen föreslår bland annat en ny lag om subvention av speciallivsmedel till barn. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2026.  

Ladda ner:

Utredningens uppdrag har varit att göra en översyn av den reglering som avser subvention av speciallivsmedel till barn. Syftet med översynen har varit att modernisera regleringen för att skapa en jämlik och ändamålsenlig tillgång till livsmedel för barn utifrån medicinska behov.

I uppdraget har bland annat ingått att analysera de olika beståndsdelarna i den nuvarande lagstiftningen avseende subvention av speciallivsmedel till barn och vid behov lämna förslag till förändring. Uppdraget har omfattat en kartläggning av hur nuvarande subventionssystem för speciallivsmedel till barn fungerar och hur barn får tillgång till speciallivsmedel i dag. Som förutsättning för uppdraget har gällt att utredningens samlade förslag inte ska ge staten ökade kostnader för speciallivsmedel jämfört med dagens system.

Förslagen som utredningen lägger fram kommer att påverka flertalet aktörer, bland annat öppenvårdsapoteken, regionerna, de barn som har ett medicinskt behov av speciallivsmedel och deras förmyndare samt de företag som säljer och distribuerar speciallivsmedel. 

Laddar...