SÖ 1913:7

N:o 7.
Deklaration med Nederländerna angående understöd i vissa fall :\t nödställda sjömän. Stockholm den 2 maj 19111.
(Ratificerad för Sveriges del den 4 juli 1913.)

Ladda ner: