Ministeriella noter angående utfärdande av intyg för erhållande av tullfrihet vid införsel till Tyska Riket av härdat tranfett Diarienummer: SÖ 1926:2