Konvention mellan Sverige och Finland angående renar i gränsområdena Diarienummer: SÖ 1926:1

Ratificerad av Sverige den 11 december 1925. Ratifikationerna ntväxlade i Stockholm den 5
januari 1926.

Ladda ner: