Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Ministeriella noter med Belgien med tillägg till konventionen den 26 april 1870 angående ömsesidigt utlämnande av förbrytare. Bryssel den 28 november och 27 december 1973 SÖ 1973:149

Publicerad

Ladda ner: