Deklaration angående Colombias provisoriska anslutning till Allmänna tull- och handelsavtalet, Genève den 23 juli 1975 SÖ 1976:48