Adoptionsavtal mellan Ecuador och Sverige, Quito den 11 november 1976 SÖ 1976:132