Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Ministeriella noter med Nauru rörande fortsatt giltighet mellan de båda länderna av 1930 års konvention med Storbritannien rörande vissa till civilprocessen hörande ämnen av internationell natur, Nauru den 23 augusti 1978 och Stockholm den 5 januari 1979 SÖ 1978:75

Publicerad

Ladda ner: