Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal med Mocambique om utvecklingssamarbete 1 juli 1979 - 30 juni 1981, Maputo den 27 juni 1979 SÖ 1979:85

Publicerad

Ladda ner: