Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Skriftväxling med Surinam om upphävande av passviseringstvånget, Stockholm den 16 mars 1978 och Paramaribo den 17 juni 1980 SÖ 1980:51

Publicerad

Ladda ner: