Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Tilläggsprotokoll till avtalet den 22 juli 1972 (SÖ 1973:100) mellan Sverige å ena sidan, och medlemsstaterna i Europeiska kol- och stålgemenskapen och Europeiska kol- och stålgemenskapen (CECA) å andra sidan, med anledning av Greklands anslutning till gemenskapen, Bryssel den 6 november 1980 SÖ 1980:106

Publicerad

Ladda ner: