Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Skriftväxling med Filippinerna om uppsägning av viseringsfrihetsavtalet den 7 och 11 november 1966 (SÖ 1966:90), Manilla den 24 mars och Stockholm den 17 juni 1981 SÖ 1981:9

Publicerad

Ladda ner: