Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Överenskommelse mellan Sverige, Norge och Botswana, Zambia och Zimbabwe om leverans och installation av utrustning för telekommunikation och därmed sammanhängande arbeten, Salisbury den 9 februari 1982 SÖ 1984:50

Publicerad

Ladda ner: