Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Skriftväxling med Brasilien om förlängning av avtalet den 25 april 1975 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter (SÖ 1975:32), Brasilia den 2 och 9 december 1985 SÖ 1985:96

Publicerad

Ladda ner: