Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Skriftväxling med Tanzania om förlängning av avtalet den 2 maj 1976 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet (SÖ 1976:46), Stockholm den 23 mars och Dar es Salaam den 2 juli 1987 SÖ 1987:36

Publicerad

Ladda ner: