Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Ministeriella noter med Dominica rörande fortsatt giltighet mellan de båda länderna av 1930 års konvention med Storbritannien rörande vissa till civilprocessen hörande ämnen av internationell natur, New York den 7 juli 1987 och den 19 maj 1988 SÖ 1988:54

Publicerad

Ladda ner: