Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Ändringar i den europeiska överenskommelsen den 1 juli 1970 om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter (AETR) (SÖ 1973:53 och SÖ 1983:58), Genéve den 1 februari 1991 SÖ 1992:40

Publicerad

Ladda ner: