Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal med Zambia om förlängning av avtalet den 8 december 1989 om utvecklingssamarbete (SÖ 1989:72 och SÖ 1991:62), Lusaka den 9 december 1992 SÖ 1993:17

Publicerad

Ladda ner: