Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter SÖ 1971:41

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nytryck av SÖ 1971:41 Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Undertecknad av Sverige den 29 september 1967.