Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

SÖ 1976:27 SÖ 1976:27

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr. 27 Tilläggsprotokoll till den europeiska utlämningskonventionen Strasbourg, den 15 oktober 1975. Additional Protocol to the European Convention on Extradition Undertecknat av Sverige den 29 oktober 1975 Beslut om ratifikation den 18 december 1975 Deposition av Sveriges ratifikationsinstrument den 2 februari 1976 Tilläggsprotokollet i kraft den 20 augusti 1979, även för Sverige