Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

SÖ 1979:13 & 2000:42 SÖ 1979:13 & 2000:42

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr. 13 och 42 Andra tilläggsprotokollet till den europeiska utlämningskonventionen Strasbourg, den 17 mars 1978. Second Additional Protocol to the European Convention on Extradition Undertecknat av Sverige den 6 april 1979 Proposition 1978/79:80 Beslut om ratifikation den 15 mars 1979 Deposition av Sveriges ratifikationsinstrument den 13 juni 1979 Andra tilläggsprotokollet i kraft den 5 juni 1983, även för Sverige