Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor SÖ 1980:8

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor New York 18 dec 1979