Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Nr. 69 SÖ 1986:69

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Konvention för skydd av ozonskiktet Wien, den 22 mars 1985. Convention for the Protection of Ozone Layer Undertecknad av Sverige den 22 mars 1985 Proposition 1985/86:158 Beslut om ratifikation den 23 oktober 1986 Deposition av Sveriges ratifikationsinstrument den 26 november 1986 Konventionen i kraft den 22 september 1989, även för Sverige