Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Nr. 35 SÖ 1988:35

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet Montreal, den 16 september 1987. Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer Undertecknat av Sverige den 16 september 1987 Proposition 1987/88:85 Beslut om ratifikation den 14 juni 1988 Deposition av Sveriges ratifikationsinstrument den 29 juni 1988 Protokollet i kraft den 1 januari 1989, även för Sverige