Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av farligt avfall SÖ 1991:22

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av farligt avfall. Basel den 22 mars 1989