Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Nr. 52 SÖ 1991:52

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Ändring och tillägg till Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet London, den 29 juni 1990. Amendment and Adjustment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer Proposition 1990/91:90 Beslut om ratifikation den 20 juni 1991 Deposition av Sveriges ratifikationsinstrument den 2 augusti 1991 Ändringen i kraft den 10 augusti 1992, även för Sverige