Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar SÖ 1993:13

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar. New York, den 9 maj 1992. United Nations Framework Convention on Climate Change. Undertecknad av Sverige den 8 juni 1992. Proposition 1992/93:179. Beslut om ratifikation den 17 juni 1993. Deposition av Sveriges ratifikationsinstrument den 23 juni 1993. Konventionen i kraft den 21 mars 1994, även för Sverige.