Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Nr. 51 SÖ 1993:51

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Ändring av Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet Köpenhamn, den 25 november 1992. Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer Proposition 1992/93:179 Beslut om ratifikation den 17 juni 1993 Deposition av Sveriges ratifikationsinstrument den 9 augusti 1993 Ändringen i kraft den 14 juni 1994, även för Sverige