Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Konvention om biologisk mångfald SÖ 1993:77

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Convention on Biological Diversity. Rio de Janeiro, den 5 juni 1992. Undertecknad av Sverige den 8 juni 1992. Proposition 1992/93:227 Beslut om ratifikation den 9 december 1993. Deposition av Sveriges ratifikationsinstrument den 16 december 1993. Konventionen i kraft den 29 december 1993, för Sverige den 16 mars 1994.