Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Bulgarien SÖ 1995:12

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Sveriges bilaterala investeringsskyddsavtal Överenskommelse jämte protokoll med Bulgarien om ömsesidigt främjande och skydd av investeringar. Sofia den 19 april 1994