Överenskommelse om ändring i Baselkonventionen den 22 mars 1989 om kontroll av gränsöverskridande transporter och slutligt omhän ID-nummer: SÖ 1997:69

Ladda ner:

Överenskommelse om ändring i Baselkonventionen den 22 mars 1989 om kontroll av gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av farligt avfall (SÖ 1991:22). Genève den 22 september 1995