Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Venezuela SÖ 1998:4

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Sveriges bilaterala investeringsskyddsavtal Överenskommelse med Venezuela om främjande och ömsesidigt skydd av investeringar. Caracas den 25 november 1996