Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal mellan Europeiska gemenskapernas medlemsstater om förenkling och modernisering av metoder för överlämnande av framställningar om utlämning. SÖ 1998:62

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Avtal mellan Europeiska gemenskapernas medlemsstater om förenkling och modernisering av metoder för överlämnande av framställningar om utlämning. Donostia-San Sebastian den 26 maj 1989