Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Amsterdamfördraget om ändring av Fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och viss SÖ 1999:4

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Amsterdamfördraget om ändring av Fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem och slutakten till fördraget samt de protokoll som har förtecknats i slutakten. Amsterdam den 2 oktober 1997