Ramkonvention om skydd för nationella minoriteter SÖ 2000:2

Ladda ner:

Ramkonvention om skydd för nationella minoriteter. Strasbourg den 1 februari 1995