Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

1996 års protokoll till 1972 års konvention (SÖ 1974:8) om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material SÖ 2000:48

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

1996 års protokoll till 1972 års konvention (SÖ 1974:8) om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material. London den 7 november 1996