Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Nr. 13 (2002) SÖ 2002:13

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Ändring av Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet Peking, den 3 december 1999. Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozon Layer Proposition 2000/01:130 Beslut om ratifikation den 28 februari 2002 Deposition av Sveriges ratifikationsinstrument den 28 mars 2002. Ändringen i kraft den 25 februari 2002, för Sverige den 26 juni 2002