Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och ... SÖ 2003:58

Ladda ner:

Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel Regeringen beslutade den 3 september 1998 att underteckna konventionen. Sverige undertecknade konventionen den 11 september 1998. Den 18 september 2003 beslutade regeringen att ratificera konventionen efter godkännande av Europeiska gemenskapen genom rådets beslut 2003/106/EG och förordning (EG) nr 304/2003. Den 10 oktober 2003 deponerades Sveriges ratifikationsinstrument hos Förenta nationernas generalsekreterare. Konventionen trädde i kraft den 24 februari 2004. Rotterdam den 10 september 1998