Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Tilläggsprotokoll om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn, till ... SÖ 2004:22

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Tilläggsprotokoll om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn, till Förenta nationernas konvention den 15 november 2000 mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (SÖ 2004:21). New York den 15 november 2000