Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Nr 38. Avtal med Burkina Faso om utvecklingssamarbete ... SÖ 2004:38-45

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 38. Avtal med Burkina Faso om utvecklingssamarbete. Ougadougou den 23 september 2004 Nr 39. Avtal med Mali om utvecklingssamarbete. Bamako den 21 september 2004 Nr 40. Avtal med Tanzania om utvecklingssamarbete. Dar es Salaam den 11 februari 2004 Nr 41. Avtal med Förenta nationerna om svenskt deltagande i Förenta nationernas fredsoperation i Demokratiska republiken Kongo (MONUC). New York den 8 maj 2003 Nr 42. Överenskommelse om förlängning av överenskommelsen den 3 september 1996 (SÖ 1997:13) med Danmark, Finland, Island och Norge om tillträde till högre utbildning. Stockholm den 4 juni 2003 Nr 43. Uppsägning av konventionen om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar av den 19 november 1976 (SÖ 1983:98). London den 22 juli 2004 Nr 44. Uppsägning av tilläggsprotokollet nr 3 i Montreal den 25 september 1975 (SÖ 1988:27) med ändring av konventionen rörande fastställande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om internationell luftbefordran, undertecknad i Warszawa den 12 oktober 1929 (SÖ 1937:19), i dess lydelse enligt de i Haag den 28 september 1955 (SÖ 1963:40) och Guatemala den 8 mars 1971 avslutade protokollen. Warszawa den 8 september 2003 Nr 45. Uppsägning av avtalet med Lettland den 18 februari 1994 (SÖ 1994:15) om utbyte av praktikanter. Riga och Stockholm den 28 juni och 31 augusti 2004
Laddar...